ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KUBET โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ แสดงว่าคุณได้อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (” ข้อกำหนดในการให้บริการ “) โดยไม่คำนึงว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของไซต์หรือไม่ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่โพสต์ด้านบน และเราจะไม่ผูกพันตามข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือแตกต่างในเอกสารอื่นที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ และข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลกับการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ และบริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอบนไซต์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเรา โปรแกรม (“บริการ”) เมื่อมีการโพสต์ การเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือการใช้บริการที่มีให้บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อแตกต่างใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อแตกต่างเหล่านั้น เราอาจเพิ่ม

คำอธิบายของบริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเราและโปรแกรมของเราแก่ผู้ใช้ ไซต์ยังเสนอความเป็นไปได้ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาวิดีโอ รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม สื่อสารผ่านฟังก์ชันบางอย่างที่มีให้ในไซต์ หรือเข้าถึงไซต์โซเชียลมีเดียของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริการบางอย่างของเรา รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมของเราหรือการเข้าร่วมในฟังก์ชันบางอย่างที่มีให้โดยไซต์ กำหนดให้ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณต้องการรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับบริการ เราอาจนำคุณออกจากไซต์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ หรือคุณไม่มีสิทธิ์ หรือหากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ เราอาจระงับหรือ ยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ)

เนื้อหาของเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน การพึ่งพาเนื้อหาบนเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดให้บริการ ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า